Λογιστικό Γραφείο Άγιος Δημήτριος – Αθήνα

Το foutritax.gr αναλαμβάνει λογιστική υποστήριξη για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καλύπτοντας όλο το φάσμα της οικονομικής τους δραστηριότητας και διασφαλίζοντας την καλύτερη λογιστική οργάνωση…

Υπεύθυνη και αξιόπιστη παροχή φορολογικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία…

Η μεταβαλλόμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία καθιστά τη διαχείριση της μισθοδοσίας μια σημαντική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων…

Το foutritax.gr παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με φυσικά πρόσωπα μέσω της σύνταξης και υποβολής φορολογικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων…

Συγκεντρώνουμε για εσάς τα απαραίτητα δικαιολογητικά και καταθέτουμε αιτήσεις που αφορούν τα βασικά επιδόματα…

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης “Πόθεν Έσχες” είναι η υποχρέωση φυσικών προσώπων να δηλώνουν και να δικαιολογούν τις πηγές των εισοδημάτων τους ή άλλων περιουσιακών στοιχείων τους σε δεδομένη χρονική στιγμή…

Οι συνεχείς αλλαγές φορολογικών νόμων και διατάξεων δημιουργούν την ανάγκη συμβουλής ενός λογιστή-φοροτεχνικού σε κάθε ιδιώτη, είτε είναι μισθωτός , είτε συνταξιούχος…

Λογιστικό γραφείο Άγιος Δημήτριος 

Οι βασικοί άξονες των υπηρεσιών μας

Μέσω της συνεργασίας και της σχέσης εμπιστοσύνης με τον επιχειρηματία και τον ιδιώτη φιλοδοξεί να προσφέρει σωστές υπηρεσίες και να τους βοηθήσει στο κλίμα οικονομικής ανασφάλειας που επικρατεί στην σύγχρονη εποχή.

Γιατί εμάς

Στο foutritax.gr θέλουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στην επίτευξη των ονείρων τους, αφήνοντας παράλληλα ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Καθοδηγούμενοι από τις ισχυρές μας αξίες της αριστείας, της συνεργασίας, της ευελιξίας, της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης, πετυχαίνουμε στόχους που περιλαμβάνουν περισσότερα από απλά οικονομικά επιτεύγματα.

Είπαν για εμάς